O nas
About as 

Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego!

Choć nieformalne kontakty i współdziałanie między polskimi miłośnikami ważek istniały od dawna, to zacieśniły się one i dopiero w latach 1990-tych, gdy znacząco wzrosła liczba miłośników ważek. Pierwszy „zlot” krajowych odonatologów miał miejsce na przełomie sierpnia i września 1994 r. i przybrał formę wycieczki na stanowiska Erythromma lindenii, wtedy zaliczanej do rodzaju Cercion. Ta „wyprawa na Cerciona” zapisała się w pamięci jej wszystkich uczestników: Rafała Bernarda, Pawła Buczyńskiego, Artura Czekaja, Andrzeja Łabędzkiego, Juliusza Samoląga, Grzegorza Tończyka. Z aktywnych wówczas „ważkarzy” zabrakło tylko Stefana Mielewczyka i Józefa Musiała. Następnie, w kwietniu 1998 r. Grzegorz Tończyk zorganizował w nieistniejącej już stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Bromierzyku (Puszcza Kampinoska) I Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne, w którym udział wzięło 18 osób. Na nim powstała oficjalnie nasza sekcja. Od tego czasu działamy nieprzerwanie — w mniejszym lub większym gronie, inicjując różne projekty, spotykając się na kolejnych sympozjach. Obecnie do sekcji należą 63 osoby.

Jesteśmy afiliowani przy organizacji bardzo poważnej i oficjalnej — Polskim Towarzystwie Entomologicznym. Jednak by należeć do sekcji, nie ma obowiązku przynależności do tego towarzystwa. Z tego między innymi względu, oprócz niespełna 10 osób parających się zawodowo badaniami nad ważkami, należy do naszego grona bardzo wiele osób zajmujących się nimi w czasie wolnym, na różne sposoby i na różnych poziomach. I taki jest też cel istnienia sekcji: by tworzyć platformę spotkań, kontaktów i współdziałania bardzo różnych osób. Zyskujemy na tym wszyscy, a efekty tego współdziałania są cenne i pod wieloma względami wymierne. Dzielimy się ze sobą swoją wiedzą i swymi doświadczeniami — na sympozjach (do dziś było ich 19) i poza nimi, a także przez strony internetowe (www.odonata.pl, www.wazki.pl) tworzone w różnych okresach przez Jacka Wendzonkę i zwłaszcza przez Ewę Miłaczewską.

Od 2005 r. wydajemy biuletyn „Odonatrix”: ukazało się już 19 tomów, a w nich liczne teksty stworzone przez ogółem około 180 autorów. Wspólnie poznajemy i eksplorujemy interesujące, cenne przyrodniczo i słabo poznane obszary Polski: wiele sympozjów ma formę wspólnych wypraw terenowych kończących się również wspólnymi publikacjami. Gromadzimy dane do większych projektów, co m.in. wpłynęło znacząco na stopień poznania faunistycznego ważek naszego kraju i pozwoliło uwzględnić bardzo dużą ilość danych w „Atlasie rozmieszczenia ważek (Odonata) Polski)”. Obecnie zaczynamy przygotowania do pracy nad kolejnym dziełem o charakterze syntetycznym: monografii „Ważki (Odonata) Polski”.

Zapraszamy do współpracy!Welcome to the official website of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society!

Although informal contacts and cooperation among Polish odonatologists had existed long before the 1990s, they only began to intensify during that decade, a period when the number of dragonfly enthusiasts in our country rose quite sharply. Their first informal meeting in August/September 1994 took the form of a field trip to localities of Erythromma (previously Cercion) lindenii. That ”Cercion-trip” lingers in the memories of its participants: Rafał Bernard, Paweł Buczyński, Artur Czekaj, Andrzej Łabędzki, Juliusz Samoląg and Grzegorz Tończyk. In those years, there were just a few active odonatologists: the participants of the ”Cercion-trip”, along with Stefan Mielewczyk and Józef Musiał. Four years later, in April 1998, Grzegorz Tończyk organised the First Polish Odonatological Symposium at Łódź University´s now defunct Bromierzyk field station in the Kampinos Forest: there were 18 participants. It was at that Symposium that the Odonatological Section came into being. Active ever since then, it has initiated a number of projects and convenes annual symposia. At present, the Section has 63 members.

The Odonatological Section is affiliated to the Polish Entomological Society, a formal organisation with long traditions. However, one does not have to be a member of the Society in order to be a member of the Section. Therefore, apart from some 10 persons professionally involved in the study of odonates, the Odonatological Section comprises a good many amateurs, who observe and study dragonflies in their free time, in various forms and at diverse levels. And that is precisely the Section´s aim: to provide opportunities for contacts, meetings and cooperation among dragonfly enthusiasts. Such a form is beneficial for everybody and has produced tangible and valuable results. We share our knowledge and experience in various ways, e.g. during our annual symposia (19 have been organised so far) and on two websites (www.odonata.pl, www.wazki.pl), created, designed and maintained by Jacek Wendzonka and especially by Ewa Miłaczewska.

Our bulletin ”Odonatrix” has been published since 2005. The 19 volumes issued so far contain articles and communications by around 180 authors. We carry out field studies in odonatologically less well explored areas of Poland. Our Symposia often include field trips, the results of which are later published. Section members also gather data within the framework of more extensive projects. The results of these activities have increased knowledge of the odonate distributions in Poland, and are reflected in particular in the ”Distribution Atlas of dragonflies (Odonata) in Poland”. Now we are embarking on a project, the aim of which is to produce a monograph on the ”Dragonflies and Damselflies (Odonata) of Poland”.

We encourage as many of you as possible to take part!