Ogólnopolskie Sympozja Odonatologiczne
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
National Odonatological Symposia
of the Polish Entomological SocietyXX
30 V—2 VI 2024 r.
Schodno
Wdzydzki Park Krajobrazowy — Bory Tucholskie
Sympozjum planowane.

 
XIX
6–9 VII 2023 r.
Rutka koło Jeleniewa
Suwalski Park Krajobrazowy
na podstawie materiałów opracowanych przez Agnieszkę Tańczuk. Sprawozdanie opatrzone zostało zdjęciami: Pawła Buczyńskiego, Jacka Dumańskiego. Krystiana Ołdaka, Anny Rychłej, Agnieszki Tańczuk, Grzegorza Tończyka, Konrada Wiśniewskiego i Adama Tarkowskiego, mapki wykonała Ewa Miłaczewska.

pdfTAŃCZUK A., TARKOWSKI A., RYCHŁA A, BUCZYŃSKI P., BOJAR P., BOREJSZO J., CZECHOWSKI P., DUBICKA-CZECHOWSKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HARCIŃSKA A., JĘDRO G., JĘDRO M., LEWOŃ K., LEWOŃ R., MARZEC M., MIKOŁAJCZUK P., OŁDAK K., OŽANA S., SŁUPEK J., ŚNIEGULA S., TOŃCZYK G., WIŚNIEWSKI K. Materiały do poznania ważek (Odonata) Pojezierza Litewskiego (Polska północno-wschodnia), ze szczególnym uwzględnieniem Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zebrane przy okazji XIX Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w 2023 r.
New records of dragonflies (Odonata) from the Lithuanian Lake District (north-eastern Poland) including the Suwałki Landscape Park, obtained during the 19th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in 2023
Odonatrix 20_3: 1–21

 
XVIII
16–19 VI 2022 r.
Piotrowice
Przemkowski Park Krajobrazowy
na podstawie korespondencji i rozmów telefonicznych z wieloma uczestnikami sporządziła nieobecna na Sympozjum Ewa Miłaczewska. Wykorzystano zdjęcia: Pawła Buczyńskiego, Bogusława Daraża, Magdaleny Jędro, Ewy Rauner-Bułczyńskiej, Anny Rychłej i Agnieszki Tańczuk oraz Adama Tarkowskiego i Pawła Mazurkiewicza, którzy robili zdjęcia posługując się dronem na etapie przygotowań do Sympozjum w maju.

pdfBUCZYŃSKI P., TARKOWSKI A., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRKA J., GÓRKA M., GÓRKA W., JĘDRO G., JĘDRO M., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., RYCHŁA A., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) stwierdzone w Przemkowskim Parku Krajobrazowym podczas XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (16-19.06.2022 r.)
Dragonflies (Odonata) recorded in the Przemków Landscape Park during the 18th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 16-19, 2022)
Odonatrix 18_9: 1–17

 
XVII
10–13 VI 2021 r.
Borne Sulinowo
tereny byłego poligonu
Borne Sulinowo
oraz czynnego poligonu
Nadarzyce
na podstawie notatek Anny Rychłej, Bogusława Daraża opatrzone zdjęciami: Bogusława Daraża, Ryszarda Orzechowskiego i Anny Rychłej

pdfŚNIEGULA S., RYCHŁA A., GOŁĄB M.J., ANTOŁ A.J., BERNARD R., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRAL N., JĘDRO G., JĘDRO M., MIKOŁAJCZUK P., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RACZYŃSKI M., SZYMAŃSKI J., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) byłego poligonu radzieckiego Borne Sulinowo oraz 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, stwierdzone podczas XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (10-13.06.2021 r.)
Dragonflies (Odonata) of the former Soviet military training ground Borne Sulinowo and the 21st Central Air Force Training Range in Nadarzyce, found during the 17th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 10-13, 2021)
Odonatrix 18_2: 1–12

 
XVI
20–23 VI 2019 r.
Zabierzów Bocheński
Puszcza Niepołomicka
autorstwa Ewy Miłaczewskiej opatrzone zdjęciami: Pawła Buczyńskiego, Nikoli Góral, Grzegorza Jędro, Agaty Jirak-Leszczyńskiej, Adama Tarkowskiego i Grzegorza Tończyka

pdfBUCZYŃSKI P., KUSAL K., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., BOBREK M., BOBREK R., CZECHOWSKI P., DŁUGOSZ I., DŁUGOSZ M., DUBICKA A., DUMNICKA E., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HADWICZAK M., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., JIRAK-LESZCZYŃSKA A., KUSAL B., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., MORAWSKI M., RACZYŃSKI M., ŚNIEGULA S., ŚWITAŁA M., TARKOWSKI A., WOŹNIAK S. 2019. Ważki (Odonata) stwierdzone w Puszczy Niepołomickiej i dolinie Raby podczas XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (20-23.06.2019 r.)
Dragonflies (Odonata) recorded in the Niepołomice Forest and in the valley of the River Raba during the 16th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 20-23, 2019)
Odonatrix 15_8: 1–16

 
XV
23–26 VIII 2018 r.
Smołdzino
Słowiński Park Narodowy
autorstwa Ewy Miłaczewskiej ze zdjęciami: Olgi Antczak-Orlewskiej, Pawła Buczyńskiego, Bogusława Daraża, Adama Tarkowskiego, Grzegorza Tończyka i autorki relacji
 
XIV
6–9 VII 2017 r.
Krościenko
Pieniński Park Narodowy i okolice
autorstwa Jakuba Liberskiego ze zdjęciami Pawła Buczyńskiego, Grzegorza Jędro, Andrzeja Kucharskiego,
Grzegorza Machały, Ryszarda Orzechowskiego, Katarzyny Paciory, Anny Rychłej, Grzegorza Smolarczyka, Jacka Wendzonki i autora relacji

pdfBUCZYŃSKI P., RYCHŁA A., WENDZONKA J., BRODACKI M., GOŁĄB M., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., KUCHARSKI A., KUSAL B., , MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., PACIORA K., ŚNIEGULA S., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017)
Dragonflies (Odonata) recorded in the Pieniński National Park and its vicinity during the 14th National Odonatological Symposium of the Polish Entomological Society (Krościenko nad Dunajcem, July 6-9, 2017)
Odonatrix 14_5: 1–16

 
XIII
23–26 VI 2016 r.
Działoszyn
Worek Turoszowski
autorstwa Jakuba Liberskiego ilustrowane zdjęciami autora, Bogusławy Jankowskiej, Macieja Górki i Grzegorza Tończyka
 
XII
21–23 VIII 2015 r.
Gryżyna
Gryżyński Park Krajobrazowy
autorstwa Ewy Miłaczewskiej na podstawie notatek Anny Rychłej i dzięki doskonałemu sposobowi katalogowania zdjęć Pawła Buczyńskiego, relacja opatrzona zdjęciami: Pawła Buczyńskiego, Bogusława Daraża, Marii Gołąb, Bogusławy Jankowskiej, Jakuba Liberskiego i Ryszarda Orzechowskiego

pdfRYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., ORZECHOWSKI i in. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
Odonatrix 11(2): 45–58

pdfMIŁACZEWSKA E., RYCHŁA A. 2015. XII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — Gryżyna, 21–23.08.2015 r.
12th National Symposium of the Odonatological Section of Polish Entomological Society — Gryżyna, August 21–23, 2015
Odonatrix 11(2): 68–74

 
XI
19–22 VI 2014 r.
Dubiecko
Pogórze Dynowskie/Przemyskie
autorstwa Ewy Miłaczewskiej ilustrowane zdjęciami autorki, Pawła Buczyńskiego, Bogusława Daraża, Elżbiety Daraż, Jakuba Liberskiego i Łukasza Lisa

pdfMIŁACZEWSKA E. 2015. XI Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE — Dubiecko 19–22.06.2014 r.
11th National Symposium of the Odonatological Section of Polish Entomological Society — Dubiecko, June 19–22, 2014
Odonatrix 11(1): 31–37

 
X
28–30 VI 2013 r.
Izabelin
Kampinoski Park Narodowy

autorstwa Ewy Miłaczewskiej ze zdjęciami autorki, Michała Brodackiego, Pawła Buczyńskiego, Bogusława Daraża , Emilii Grzędzickiej i Jakuba Liberskiego

pdfMIŁACZEWSKA E. 2013. X Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej PTE — Izabelin, 28–30.06.2013 r.
10th National Symposium of the Odonatological Section of Polish Entomological Society — Izabelin 30.06.2013

pdf —BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G.i in. 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery <Puszcza Kampinoska>” (Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)
Dragonflies (Odonata) recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Dragonflies of the Biosphere Reserve <Kampinos Forest>” (Izabelin, June 28–30 2013)
Odonatrix 10(2): 33–51

 
IX
5–8 VII 2012 r.
Ląd
Nadwarciański Park Krajobrazowy
— relacja Emilii Grzędzickiej opatrzona zdjęciami: Bogusława Daraża, Julii Dobrzańskiej, Emilii Grzędzickiej, Agnieszki Henel, Jakuba Liberskiego i Grzegorza Tończyka

 
VIII
23–26 VII 2011 r.
Węglowice
Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
— relacja Ewy Miłaczewskiej opatrzona zdjęciami autorki, Bogusławy Jankowskiej i Jakuba Liberskiego

 
VII
1–4 VII 2010r.
Wólka Milanowska
Góry Świętokrzyskie
pdfVII Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE „Ważki gór i pogórzy Polski”, Wólka Milanowska, 1–4 VII 2010r. Komunikat nr 1
6th Polish Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Dragonflies from Polish mountains and foothhills”, Wólka Milanowska, 1–4 VII 2010r. First announcement
Odonatrix 5(1): 16–17

 
VI
23–25 X 2009r.
Jeziory
koło Poznania
pdfVI Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE „Polska odonatologia: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Poznań i okolice, 23–25 X 2009. Komunikat I
6th Polish Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Polish odonatology in the past, present time and future”, Poznań and environs, October 23–25, 2009. First announcement
Odonatrix 5(1): 16–17

 
V
26–29 VI 2008r.
Bystre
koło Baligrodu
Spotkanie sekcji miało miejsce podczas XLVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego z okazji jubileuszu 85-lecia Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Polsce”. W konferencji uczestniczyło 6 członków sekcji. Organizatorzy zapewnili warunki do krótkiego spotkania o charakterze naukowym i czas na wycieczki terenowe. W naukowej części spotkania przedstawiono cztery referaty, podczas sesji terenowych penetrowano wspólnie część Bieszczadów najbliższą Baligrodowi.
 
IV
18–20 V 2007r.
Brda
Bory Tucholskie
pdfTOŃCZYK G. 2007. IV Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE (Brda, 18–20 V 2007)
4th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society, Brda, May 18–20, 2007
Odonatrix 3(2): 59–61
 
III
15–17 IX 2006r.
Zwierzyniec
Roztocze
pdfBUCZYŃSKI P., TOŃCZYK i in. 2006. Ważki zebrane podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Zwierzyniec, 15–17 IX 2006)
Dragonflies collected during the 3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September 15–17, 2006)
Odonatrix 2(supl.1): 1–12

pdfTOŃCZYK G. 2006. III Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006)
3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September 15-17, 2006)
Odonatrix 2(supl.1): 12–16

 
II
21–23 V 2004r.
Urszulin
Poleski Park Narodowy
pdfBUCZYŃSKI P. 2005. II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, Urszulin, 21-23.05.2004
The 2nd National Symposium of Odonatology, Urszulin, May 21-23, 2004
Odonatrix 1(1): 8–10

pdfBUCZYŃSKI P. 2005. Protokół z zebrania Sekcji Odonatologicznej w Urszulinie
Minutes of the meeting of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in Urszulin
Odonatrix 1(1): 10–12

 
I
17–19 IV 1998r.
Bromierzyk
Kampinoski Park Narodowy
pdfTOŃCZYK G. 1999. I Krajowe Seminarium Odonatologiczne, Bromierzyk, 17–19 kwietnia 1998
Wiadomości Entomologiczne (Entomological News), Poznań, XVIII 1: 61–62