Witamy serdecznie na oficjalnej stronie Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego!

W kwietniu 1998 r. Grzegorz Tończyk zorganizował w nieistniejącej już stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Bromierzyku (Puszcza Kampinoska) I Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne, w którym udział wzięło 18 osób. Na nim powstała oficjalnie nasza sekcja. Od tego czasu działamy nieprzerwanie — w mniejszym lub większym gronie, inicjując różne projekty, spotykając się na kolejnych sympozjach. Obecnie do sekcji należy 61 osób.

Jesteśmy afiliowani przy organizacji bardzo poważnej i oficjalnej — Polskim Towarzystwie Entomologicznym. Jednak by należeć do sekcji, nie ma obowiązku przynależności do tego towarzystwa.

Od 2005 r. wydajemy biuletyn „Odonatrix”: ukazało się już 16 tomów, a w nich liczne teksty stworzone przez ogółem ponad 150 autorów.

Welcome to the official website of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society!

In April 1998, Grzegorz Tończyk organised the First Polish Odonatological Symposium at Łódź University´s now defunct Bromierzyk field station in the Kampinos Forest: there were 18 participants. It was at that Symposium that the Odonatological Section came into being. Active ever since then, it has initiated a number of projects and convenes annual symposia. At present, the Section has 61 members.

The Odonatological Section is affiliated to the Polish Entomological Society, a formal organisation with long traditions. However, one does not have to be a member of the Society in order to be a member of the Section.

Our bulletin ”Odonatrix” has been published since 2005. The 16 volumes issued so far contain articles and communications by more than 150 authors.