Edyta BUCZYŃSKA


 • SERAFIN (BUCZYŃSKA) E. 2005. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Pamiątka z wakacji
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: The reminder of holidays
  Odonatrix 1(1): 19
  pdf
 • SERAFIN (BUCZYŃSKA) E. 2005. Strategie pokarmowe larw ważek, czyli jak wyciągnąć chruścika z domku
  Feeding strategies of dragonfly larvae, or how to get out a caddisfly from its case
  Odonatrix 1(2): 25–26
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2005. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Zwierzątko
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: The pet
  Odonatrix 1(2): 43
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2006. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Nadlatuje Nowy Rok
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: The New Year is comming
  Odonatrix 2(1): 30
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2006. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Kłopoty z bagażem
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Problems with luggage
  Odonatrix 2(2): 53
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2007. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Nietoperze
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Bats
  Odonatrix 3(1): 29
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2007. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Deszcz
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Rain
  Odonatrix 3(2): 39
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2008. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Bałwan
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Snowman
  Odonatrix 4(1): 11
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2008. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Upał
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Heat
  Odonatrix 4(2): 64
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2009. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Choinka
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Christmas tree
  Odonatrix 5(1): 12
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2009. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Rybie narty
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Fish–ski
  Odonatrix 5(2): 64
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E. 2010. Kolejne stwierdzenie ważek (Odonata) w pułapce świetlnej
  The next record of dragonflies (Odonata) in a light trap
  Odonatrix 6(1): 1–2
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2010. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Sanki
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Sledge
  Odonatrix 6(1): 2
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2010. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Lodowe gałki
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Ice balls
  Odonatrix 6(2): 41
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2011. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Balony
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Baloons
  Odonatrix 7(1): 11
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2011. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Taaaka ryba!
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Such a biiig fish!
  Odonatrix 7(2): 64
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2012. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Świąteczna skarpeta
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: Christmas stocking
  Odonatrix 8(1): 10
  pdf
 • BUCZYŃSKA E. 2012. Komiks. Przygody ważki z Lublina: Lot
  Cartoon strip. Adventures of the dragonfly from Lublin: The flight
  Odonatrix 8(2): 42
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., HORABIK G., LIBERSKI J., MISZTA A., RYCHŁA A., BRODACKI M., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., KOWALEWCZANY D., KRAKOWSKA K., LIS Ł., MIŁACZEWSKA E., OSTALSKA A., PEPŁOWSKA-MARCZAK D., SZUBERT M., SZUBERT P., SIEKIERZYŃSKA J., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TYBURSKI Ł., WENDZONKA J., WIERZBIENIEC G. 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery <Puszcza Kampinoska>” (Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Dragonflies of the Biosphere Reserve <Kampinos Forest>” (Izabelin, June 28–30 2013)
  Odonatrix 10(2): 33–51
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E. 2014. Interesujące obserwacje ważek (Odonata) w piaskowni w Borowej (Polska środkowo-wschodnia)
  Interesting observations of dragonflies (Odonata) in the sand excavations in Borowa (middle-eastern Poland)
  Odonatrix 10(2): 63–64
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., ORZECHOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁĄB M., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Odonatrix 11(2): 45–58
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., TARKOWSKI A., BANACH–ALBIŃSKA B. 2017. Interesujące stwierdzenie Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) na Polesiu (Polska środkowo-wschodnia)
  An interesting record of Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in the Polesie (middle-eastern Poland)
  Odonatrix 13_1: 1–8
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., CZECHOWSKI P., CYMBAŁA R., DŁUGOSZ I., DOMAGAŁA M., DUMAŃSKI J., GAŁAN M., GÓRAJSKI L., GRABEK M., GUMUŁKA P., GWÓŹDŹ R., KOLAGO G., KOWALCZYK M., KRÓL J., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., ŁAGOSZ P., MIKOŁAJCZUK P., NOWICKA K., OSTROWSKI K., PAWLAK S., PIETRASIK G., RATAJCZAK J., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., SENN P., SIECZAK K., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., WISZNIOWSKA M., WOLNY M.S., ZABŁOCKI P. 2020. Bezprecedensowa inwazja husarza wędrownego Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) na Polskę w roku 2019
  Vagrant Emperor Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in Poland: the unprecedented influx of 2019
  Odonatrix 16_10: 1–24
  pdf