Anna RYCHŁA


 • RYCHŁA A. 2008. Nowe stanowiska lecichy małej Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) w zachodniej Polsce (Odonata: Libellulidae)
  New records of Keeled Skimmer Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) from western Poland (Odonata: Libellulidae)
  Odonatrix 4(1): 19–20
  pdf
 • RYCHŁA A. 2009. Nowe stanowiska niektórych chronionych i rzadkich gatunków ważek w zachodniej Polsce wraz z uwagami dotyczącymi ich stanu hydrologicznego
  New localities of some protected and rare dragonfly species from western Poland with remarks to the hydrological state of the habitats
  Odonatrix 5(1): 7–12
  pdf
 • RYCHŁA A. 2013. Nowe stanowiska szklarnika leśnego Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w środkowo-zachodniej Polsce
  New sites of the Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in the mid-western Poland
  Odonatrix 9(1): 21–28
  pdf
 • RYCHŁA A., ŚNIEGULA Sz., KARASEK T., GOŁĄB M. J., ŻUREK R. 2015. Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły
  Distribution and habitat characteristics of Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) and Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) in oxbows of the upper Vistula River
  Odonatrix 11(1): 21–30
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., ORZECHOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁĄB M., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Odonatrix 11(2): 45–58
  pdf
 • MIŁACZEWSKA E., RYCHŁA A. 2015. XII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego — Gryżyna, 21–23.08.2015 r.
  12th National Symposium of the Odonatological Section of Polish Entomological Society — Gryżyna, August 21–23, 2015
  Odonatrix 11(2): 68–74
  pdf
 • RYCHŁA A. 2016. Występowanie szablaka przypłaszczonego Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) (Odonata: Libellulidae) w zachodniej Polsce
  Occurrence of the Spotted Darter Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) (Odonata: Libellulidae) in western Poland
  Odonatrix 12_6: 1–8
  pdf
 • KOWALSKA J., RYCHŁA A. 2018. Ważki (Odonata) zaobserwowane nad Jeziorem Wojnowskim Zachodnim i Jeziorem Wojnowskim Wschodnim (województwo lubuskie) w latach 2009-2017
  Dragonflies (Odonata) observed at Lake Wojnowskie Zachodnie and Lake Wojnowskie Wschodnie (district Lubuskie) in the years 2009-2017
  Odonatrix 14_2: 1–5
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., RYCHŁA A., WENDZONKA J., BRODACKI M., GOŁĄB M., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., KUCHARSKI A., KUSAL B., , MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., PACIORA K., ŚNIEGULA S., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Pieniński National Park and its vicinity during the 14th National Odonatological Symposium of the Polish Entomological Society (Krościenko nad Dunajcem, July 6-9, 2017)
  Odonatrix 14_5: 1–16
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., CZECHOWSKI P., DUMAŃSKI J., KUSAL K., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., MICHALCZUK W., NIEWOLIK J., ORSKA M., OSTROWSKI K., PIELOT M., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WAKULSKI R., WASYLKÓW E., WERENIEWICZ K., WISZNIOWSKA M., 2019. Najwcześniejsze obserwacje ważek (Odonata) notowane w kwietniu i maju 2018 r. w Polsce
  The earliest records of dragonflies and damselflies (Odonata) in April and May 2018 in Poland
  Odonatrix 15_4: 1–10
  pdf
 • RYCHŁA A. 2021. Trwałość wylinek w warunkach naturalnych: Wyniki monitoringu wybranych gatunków ważek różnoskrzydłych (Odonata: Anisoptera) nad jeziorem Pław w zachodniej Polsce.
  Persistence of exuviae in natural conditions: Results of monitoring of selected dragonfly species (Odonata: Anisoptera) at the lake Pław in western Poland.
  Odonatrix 17_2: 1–9
  pdf
 • RYCHŁA A. 2021. Nowe dane o liczebności i fenologii szafranki czerwonej Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) na przykładzie stanowiska nad jeziorem Pław (województwo lubuskie).
  New data on the abundance and phenology of the Broad Scarlet Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) on example of a site at lake Pław (Lubuskie district).
  Odonatrix 17_4: 1–8
  pdf
 • ŚNIEGULA S., RYCHŁA A., GOŁĄB M.J., ANTOŁ A.J., BERNARD R., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRAL N., JĘDRO G., JĘDRO M., MIKOŁAJCZUK P., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RACZYŃSKI M., SZYMAŃSKI J., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) byłego poligonu radzieckiego Borne Sulinowo oraz 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, stwierdzone podczas XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (10-13.06.2021 r.)
  Dragonflies (Odonata) of the former Soviet military training ground Borne Sulinowo and the 21st Central Air Force Training Range in Nadarzyce, found during the 17th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 10-13, 2021)
  Odonatrix 18_2: 1–12
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TARKOWSKI A., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRKA J., GÓRKA M., GÓRKA W., JĘDRO G., JĘDRO M., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., RYCHŁA A., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) stwierdzone w Przemkowskim Parku Krajobrazowym podczas XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (16-19.06.2022 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Przemków Landscape Park during the 18th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 16-19, 2022)
  Odonatrix 18_9: 1–17
  pdf