Piotr MIKOŁAJCZUK


 • BUCZYŃSKI P., MIKOŁAJCZUK P., TOŃCZYK G. 2011. Nowe stwierdzenia łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na południowo-zachodnim skraju jej zasięgu (Polska Środkowa i Wschodnia)
  New records of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) on the south-western edge of its distribution area (Central and Eastern Poland)
  Odonatrix 7(2): 41–47
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. MIŁACZEWSKA E. 2012. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) we wschodniej części Mazowsza i północnej części województwa lubelskiego
  New localities of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the eastern part of Masovia and in the northern part of the Lublin District
  Odonatrix 8(1): 1–10
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2012. Nowe stanowiska łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w południowej części Podlasia i na wschodnim Mazowszu
  New sites of Dark Bluet Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the southern part of Podlasie and in the eastern Masovia
  Odonatrix 8(2): 59–62
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2013. Nowe stanowiska iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w południowej części Podlasia z uwagami o ekologii i mobilności gatunku
  New sites of Pygmy Damselfly Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the southern part of Podlasie with notes on ecology and species mobility
  Odonatrix 9(1): 1–12
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2014. Stwierdzenie wylotu drugiej generacji tężnicy małej Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) i tężnicy wytwornej Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce środkowo-wschodniej
  A record of the emergence of second generation of the Small Bluetail Ischnura pumilio (CHARPENTIER, 1825) and Common Bluetail Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820) (Odonata: Coenagrionidae) in the Central-Eastern Poland
  Odonatrix 10(1): 24–30
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., HORABIK G., LIBERSKI J., MISZTA A., RYCHŁA A., BRODACKI M., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., KOWALEWCZANY D., KRAKOWSKA K., LIS Ł., MIŁACZEWSKA E., OSTALSKA A., PEPŁOWSKA-MARCZAK D., SZUBERT M., SZUBERT P., SIEKIERZYŃSKA J., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TYBURSKI Ł., WENDZONKA J., WIERZBIENIEC G. 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery <Puszcza Kampinoska>” (Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Dragonflies of the Biosphere Reserve <Kampinos Forest>” (Izabelin, June 28–30 2013)
  Odonatrix 10(2): 33–51
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2015. Kolejne stwierdzenia i dane o ekologii iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w środkowo–wschodniej Polsce
  The next new sites and ecological data of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) from Central Eastern Poland
  Odonatrix 11(1): 1–20
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., ORZECHOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁĄB M., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Odonatrix 11(2): 45–58
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2016. Wpływ okresowego wysychania torfowisk na występowanie zimujących larw ważek (Odonata): obserwacje z Polski środkowo-wschodniej
  Effects of periodic peatlands drying on the occurrence of overwintering Odonata larvae: data from midlle-eastern Poland
  Odonatrix 12_2: 1–12
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2016. Siedliska noclegowe Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) — dane z Polski środkowo-wschodniej
  Roosting habitat of Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) — data from middle-eastern Poland
  Odonatrix 12_4: 1–4
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2017. Mobilność imagines Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae): obserwacje behawioru dyspersyjnego
  Mobility of imagines Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae): observations of dispersal behavior
  Odonatrix 13_2: 1–4
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., RYCHŁA A., WENDZONKA J., BRODACKI M., GOŁĄB M., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., KUCHARSKI A., KUSAL B., , MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., PACIORA K., ŚNIEGULA S., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Pieniński National Park and its vicinity during the 14th National Odonatological Symposium of the Polish Entomological Society (Krościenko nad Dunajcem, July 6-9, 2017)
  Odonatrix 14_5: 1–16
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., KUSAL K., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., BOBREK M., BOBREK R., CZECHOWSKI P., DŁUGOSZ I., DŁUGOSZ M., DUBICKA A., DUMNICKA E., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HADWICZAK M., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., JIRAK-LESZCZYŃSKA A., KUSAL B., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., MORAWSKI M., RACZYŃSKI M., ŚNIEGULA S., ŚWITAŁA M., TARKOWSKI A., WOŹNIAK S. 2019. Ważki (Odonata) stwierdzone w Puszczy Niepołomickiej i dolinie Raby podczas XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (20-23.06.2019 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Niepołomice Forest and in the valley of the River Raba during the 16th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 20-23, 2019)
  Odonatrix 15_8: 1–16
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., CZECHOWSKI P., CYMBAŁA R., DŁUGOSZ I., DOMAGAŁA M., DUMAŃSKI J., GAŁAN M., GÓRAJSKI L., GRABEK M., GUMUŁKA P., GWÓŹDŹ R., KOLAGO G., KOWALCZYK M., KRÓL J., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., ŁAGOSZ P., MIKOŁAJCZUK P., NOWICKA K., OSTROWSKI K., PAWLAK S., PIETRASIK G., RATAJCZAK J., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., SENN P., SIECZAK K., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., WISZNIOWSKA M., WOLNY M.S., ZABŁOCKI P. 2020. Bezprecedensowa inwazja husarza wędrownego Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) na Polskę w roku 2019
  Vagrant Emperor Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in Poland: the unprecedented influx of 2019
  Odonatrix 16_10: 1–24
  pdf
 • MIKOŁAJCZUK P. 2021. Wybiórczość siedliskowa i dynamika populacji Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) na Południowym Podlasiu i obszarach przyległych
  Habitat selection and population dynamics of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Southern Podlasie and adjacent areas, Mideastern Poland
  Odonatrix 17_Suplement_1: 1–81
  pdf
  Załącznik 1 — opisy stanowisk
  Appendix 1 — descriptions of localities
  Odonatrix 17_Supl. załącznik 1: 1–22
  pdf
  Załącznik 2 — dokumentacja fotograficzna
  Appendix 2 — photographic documentation
  Odonatrix 17_Supl. załącznik 2: 1–30
  pdf
 • ŚNIEGULA S., RYCHŁA A., GOŁĄB M.J., ANTOŁ A.J., BERNARD R., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRAL N., JĘDRO G., JĘDRO M., MIKOŁAJCZUK P., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RACZYŃSKI M., SZYMAŃSKI J., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) byłego poligonu radzieckiego Borne Sulinowo oraz 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, stwierdzone podczas XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (10-13.06.2021 r.)
  Dragonflies (Odonata) of the former Soviet military training ground Borne Sulinowo and the 21st Central Air Force Training Range in Nadarzyce, found during the 17th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 10-13, 2021)
  Odonatrix 18_2: 1–12
  pdf