Paweł BUCZYŃSKI


 • BUCZYŃSKI P. 2005. Dlaczego Odonatrix?
  Why Odonatrix?
  Odonatrix 1(1): 1
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt
  New regulation pertaining to the list of the animal species being under protection
  Odonatrix 1(1): 3–5
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2005. Spis polskich „ważkarzy” i „ważkolubów”
  List of Polish odonatologists and dragonfly fans
  Odonatrix 1(1): 7–8
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2005. II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, Urszulin, 21-23.05.2004
  The 2nd National Symposium of Odonatology, Urszulin, May 21-23, 2004
  Odonatrix 1(1): 8–10
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2005. Protokół z zebrania Sekcji Odonatologicznej w Urszulinie
  Minutes of the meeting of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in Urszulin Odonatrix 1(1): 10–12
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2005. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne opublikowane w roku 2004
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers published in the year 2004
  Odonatrix 1(1): 14–17
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Nowy „Askew”, nowe rozczarowania
  New „Askew”, new disappointments
  Odonatrix 1(1): 17–19
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2005. 24. Coroczny Zjazd Towarzystwa Odonatologów Niemieckojęzycznych, Freising (Niemcy), 26-30 III 2005
  The 24th Annual Meeting of the Society of German Speaking Odonatologists, Freising (Germany), March 26-30, 2005
  Odonatrix 1(2): 28–29
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2005. Czym oznaczać polskie ważki? Część 1. Imagines
  Keys useful in identifying Polish dragonflies. Part 1. Imagines
  Odonatrix 1(2): 33–36
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2005. Nowa wersja CD-ROM „Dragonfly Research”
  The new version of the CD-ROM „Dragonfly Research”
  Odonatrix 1(2): 37–38
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2005. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne opublikowane w pierwszej połowie roku 2005, z uzupełnieniem wykazu za rok 2004
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers published in the first half of the year 2005 and additions to the year 2004
  Odonatrix 1(2): 38–40
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2005. Ważki w Sieci. 1. Polska
  Dragonflies in Net. 1. Poland
  Odonatrix 1(2): 40–42
  pdf
 • BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2006. Dr Stefan Mielewczyk (4 II 1933 – 12 VIII 2005)
  Dr Stefan Mielewczyk (February 4, 1933 – August 12, 2005)
  Odonatrix 2(1): 2–8
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., DARAŻ B. 2006. Interesujące stwierdzenia Leucorrhinia caudalis w siedliskach wtórnych
  Interesting records of Leucorrhinia caudalis in secondary habitats
  Odonatrix 2(1): 8–12
  pdf
 • TOŃCZYK G., BUCZYŃSKI P. 2006. Ważki odnotowane w Białowieży podczas Konferencji Naukowej Polskiej Platformy Bioróżnorodności (23-24.04.2004) i 45. Zjazdu PTEnt. (17-19.09.2004))
  Dragonflies recorded in Białowieża during the Meating of Polish Platform for Biodiversity (23-25.04.2004) and 45th meeting of the Polish Entomological Society (17-19.08.2004)
  Odonatrix 2(1): 20–21
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2006. Czym oznaczać polskie ważki? Część II. Larwy i wylinki.
  Keys useful in identifying Polish dragonflies. Part 2. Larvae and exuviae
  Odonatrix 2(1): 22–25
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2006. Monografia Corbet'a: „biblia” odonatologów
  Corbet's monograph: a „bible” for odonatologists
  Odonatrix 2(1): 25–26
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2006. Warto znać, warto mieć: monografia europejskich Calopterygidae
  Worth to know, worth have: the monograph of European Calopterygidae
  Odonatrix 2(1): 26–27
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2006. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne opublikowane w II połowie roku 2005 z uzupełnieniami za I półrocze
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers published in the 2nd half of the year 2005 and additions to the 1st half of this year
  Odonatrix 2(1): 27–29
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2006. Uwagi o występowaniu Aeshna affinis VANDER L. w województwie lubelskim
  Notes on the occurrence of Aeshna affinis in the Lublin district
  Odonatrix 2(2): 33–36
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2006. 25. coroczny zjazd Towarzystwa Odonatologów Niemieckojęzycznych (GdO), Essen (Niemcy), 17-19.03.2006
  25. annual meeting of the Society of German-Speaking Odonatologists (GdO), Essen (Germany), March 17-19, 2006
  Odonatrix 2(2): 44–46
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2006. Atlas rozmieszczenia ważek w Turyngii
  Distribution atlas of the dragonflies in the Thuringia
  Odonatrix 2(2): 47–48
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2006. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne opublikowane w I połowie roku 2006 z uzupełnieniem wykazu za rok 2005
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers published in the 1st half of the year 2006 and additions to the year 2005
  Odonatrix 2(2): 48–50
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. TOŃCZYK G., 2006. Sprawozdanie z działalności Sekcji Odonatologicznej PTEnt. w roku 2005
  Report on activities of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in 2005
  Odonatrix 2(2): 50–52
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G., DARAŻ B., DJATLOVA E., MICHALCZUK W., MISZTA A., SZYMAŃSKI J., SZPALA B., TONDYS J. 2006. Ważki zebrane podczas III Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Zwierzyniec, 15-17 IX 2006)
  Dragonflies collected during the 3rd National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Zwierzyniec, September 15-17, 2006)
  Odonatrix 2(supl.1): 1–12
  pdf
 • ZIĘBA P., BUCZYŃSKI P. 2007. Żagnica zielona Aeshna viridis złowiona w pułapki świetlne
  Aeshna viridis caught in light traps Odonatrix 3(1): 26 28
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2007. Nowe stwierdzenia Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) na skraju zasięgu w Polsce północnej
  New records of Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) on the edge of its distribution area in the northern Poland
  Odonatrix 3(1): 15–18
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2007. Konferencje odonatologiczne w roku 2007
  Odonatological conferences in the year 2007 Odonatrix 3(1): 29
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2007. Ważki w Sieci. Cz 2. Niemcy
  Dragonflies in the Net. Part 2. Germany
  Odonatrix 3(1): 30–32
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2007. Humor z zeszytów. Cz. 1. Waszka ludzka
  From student’s exercise book. Part 1. Human dragonfly
  Odonatrix 3(1): 32
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2007. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 5. II połowa roku 2006
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 5. The second half of the year 2006
  Odonatrix 3(2): 62–64
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2008. Wstępne badania ważek (Odonata) chełmskich torfowisk węglanowych
  Preliminary studies on dragonflies (Odonata) of carbonate fens near Chełm
  Odonatrix 4(1): 21–35
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2008. Pierwsze stwierdzenie Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1940) na Pojezierzu Litewskim (Odonata: Coenagrionidae)
  First record of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) in the Lithuanian Lake District (Odonata: Coenagrionidae)
  Odonatrix 4(1): 25–27
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2008. XLVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Bieszczady, 26–29 czerwca 2008
  47th Congress of the Polish Entomological Society, Bieszczady Mts., June 26–29, 2008
  Odonatrix 4(1): 27
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2008. Wrażenia z 26. Corocznego Zjazdu Odonatologów Niemieckojęzycznych w Dreźnie (9–11.03.2007)
  Impressions from the 26th Annual Congress of the German Speaking Odonatologists in Dresden (March 9–11, 2007) Odonatrix 4(1): 28–29
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2008. Ważki (Odonata) Lasów Kozłowieckich
  Dragonflies (Odonata) of the Kozłowieckie Forests
  Odonatrix 4(2): 33–42
  pdf
 • BERNARD R., BUCZYŃSKI P. 2008. Stan zachowania i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) w Polsce
  Conservation status and habitat selection of Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) in Poland
  Odonatrix 4(2): 43–60
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2008. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 6. Rok 2007, z uzupełnieniem spisu za rok 2006
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 6. The year 2007 and additions to the year 2006
  Odonatrix 4(2): 61–64
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., KARASEK T., KOWALAK E., KOWALAK J., ODER T. 2009. Przyczynek do wiedzy o ważkach (Odonata) Roztocza
  Contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) of the Roztocze Upland
  Odonatrix 5(1): 1–6
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2009. Czerwona lista ważek (Odonata) województwa lubelskiego (Polska wschodnia). Druga edycja: 2009
  Red list of dragonflies (Odonata) of the Lublin Region (Eastern Poland). Second edition: 2009
  Odonatrix 5(1): 25–29
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2009. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 7. Rok 2008 i uzupełenienie za rok 2007
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 7. The year 2008 and the supplement for the year 2007
  Odonatrix 5(1): 22–24
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., DARAŻ B. 2009. Pierwsze dane z monitoringu stanu populacji łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) w dolinie Sieniochy (Śniatycze, Polska południowo–wschodnia)
  First data from the monitoring of population condition of Ornate Bulet Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) in the Valley of Sieniocha river (Śniatycze, south–eastern Poland)
  Odonatrix 5(2): 33–44
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P. 2010. Drugie współczesne stanowisko łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce południowo–wschodniej
  The second contemporary locality of the Ornate Bluet Coenagrion ornatum (SÉLYS, 1850) (Odonata: Coenagrionidae) in the southeastern Poland
  Odonatrix 6(1): 15–21
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E. 2010. Kolejne stwierdzenie ważek (Odonata) w pułapce świetlnej
  The next record of dragonflies (Odonata) in a light trap
  Odonatrix 6(1): 1–2
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., CICHOCKI W., ROZWAŁKA R. 2010. Ponowne odkrycie Somatochlora alpestris (SÉLYS, 1840) i nowe stanowisko S. arctica (ZETTERSTEDT, 1840) w Kotlinie Nowotarsko–Orawskiej (Odonata: Corduliidae)
  Rediscovery of Somatochlora alpestris (SÉLYS, 1840) and new locality of S. arctica (ZETTERSTEDT, 1840) in the Orawa–Nowy Targ Basin (Odonata: Corduliidae)
  Odonatrix 6(2): 42–46
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., ŻURAWLEW P., MICHALCZUK W. 2010. Nowe dane o występowaniu Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) w Polsce
  New data on the occurrence of Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832) (Odonata: Libellulidae) in Poland
  Odonatrix 6(2): 50–60
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2010. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 8. Rok 2009 i uzupełnienia za rok 2008
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 8. The year 2009 and supplement to the year 2008
  Odonatrix 6(2): 61–64
  pdf
 • WENDZONKA J., BUCZYŃSKI P. 2011. Recenzja. BELLMANN H. 2010. Przewodnik entomologa. Ważki. MULTICO Oficyna Wydawnicza. 280 ss. ISBN 978-83-7073-706-1
  Review. BELLMAN H. 2010. [Entomologist´s guide. Dragonflies]. MULTICO Oficyna Wydawnicza. 280 pp. ISBN 978-83-7073-706-1
  Odonatrix 7(1): 27–30
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MIKOŁAJCZUK P., TOŃCZYK G. 2011. Nowe stwierdzenia łątki zielonej Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na południowo-zachodnim skraju jej zasięgu (Polska Środkowa i Wschodnia)
  New records of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) on the south-western edge of its distribution area (Central and Eastern Poland)
  Odonatrix 7(2): 41–47
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., DAWIDOWICZ Ł., WAGNER G., JARSKA W. 2011. Anax ephippiger (BURMEISTER, 1389) (Odonata: Aeshnidae) w polskiej części Pojezierza Litewskiego
  Anax ephippiger (BURMEISTER, 1389) (Odonata: Aeshnidae) in Polish part of the Lithuanian Lake District
  Odonatrix 7(2): 48–49
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2011. Pierwsze stwierdzenia Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) i Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Lestidae, Coenagrionidae) na wyspach Wolin i Uznam
  First records of Lestes barbarus (FABRICIUS, 1798) and Erythromma viridulum (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Lestidae, Coena-grionidae) in islands Wolin and Uznam
  Odonatrix 7(2): 57–58
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2012. Materiały do poznania ważek (Odonata) Lubelszczyzny. IV. Kolekcja Jurija Michaïlowiča KOLOSOWA
  Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of Lublin region. Part IV. The collection of Yuri Mikhailovich KOLOSOV
  Odonatrix 8(1): 23–27
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. DAWIDOWICZ Ł., WAGNER G., JARSKA W. 2012. Nowe stanowisko iglicy małej Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) na Suwalszczyźnie
  New locality of the Sedgling Nehalennia speciosa (CHARPENTIER, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) in the Suwałki Region
  Odonatrix 8(1): 11–13
  pdf
 • LIS Ł., BUCZYŃSKI P. 2012. Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) w siedliskach wtórnych na terenie byłej kopalni siarki „Jeziórko” koło Tarnobrzega (Kotlina Sandomierska)
  Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER, 1825) (Odonata: Libellulidae) in secondary habitats in the former sulphur mine „Jeziórko” near Tarnobrzeg (Sandomierz Basin)
  Odonatrix 8(1): 19–22
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2012. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 10. Rok 2011
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 10. The year 2011
  Odonatrix 8(1): 27–30
  pdf
 • BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2013. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce — korekta
  A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland — correction
  Odonatrix 9(1): 31–32
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2011. Dwie zapomniane prace w ważkach (Odonata) Polski)
  Two forgotten papers about dragonflies (Odonata) of Poland
  Odonatrix 9(2): 65–71
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2013. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 11. Rok 2012
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 11. The year 2012
  Odonatrix 9(2): 72–76
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., LUKAŠUK A., NAREWSKA-PRELLA K. 2014. Ważki (Odonata) „Puszcza Kampinoska”: nowe dane i stan poznania
  Dragonflies (Odonata) of the Biosphere Reserve „Kampinos Forest”: new data and the state of knowledge
  Odonatrix 10(1): 33–54
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., MARCZAK D., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., HORABIK G., LIBERSKI J., MISZTA A., RYCHŁA A., BRODACKI M., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., KOWALEWCZANY D., KRAKOWSKA K., LIS Ł., MIŁACZEWSKA E., OSTALSKA A., PEPŁOWSKA-MARCZAK D., SZUBERT M., SZUBERT P., SIEKIERZYŃSKA J., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TYBURSKI Ł., WENDZONKA J., WIERZBIENIEC G. 2014. Ważki (Odonata) stwierdzone podczas X Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE „Ważki Rezerwatu Biosfery <Puszcza Kampinoska>” (Izabelin, 28–30 VI 2013 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded during the 10th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society „Dragonflies of the Biosphere Reserve <Kampinos Forest>” (Izabelin, June 28–30 2013)
  Odonatrix 10(2): 33–51
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E. 2014. Interesujące obserwacje ważek (Odonata) w piaskowni w Borowej (Polska środkowo-wschodnia)
  Interesting observations of dragonflies (Odonata) in the sand excavations in Borowa (middle-eastern Poland)
  Odonatrix 10(2): 63–64
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2014. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 12. Rok 2013
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 12. The year 2013
  Odonatrix 10(2): 56–60
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2015. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 13. Rok 2014 i uzupełnienie wykazu prac z roku 2013
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 13. The year 2014 and the supplement for the year 2013
  Odonatrix 11(1): 38–42
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2015. List od redaktora naczelnego: zmiany, zmiany, zmiany...
  Letter from the Editor in Chief: changes, changes, changes...
  Odonatrix 11(2): 43–44
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., ORZECHOWSKI R., BERNARD R., BUCZYŃSKA E., DARAŻ B., DOBRZAŃSKA J., GOŁĄB M., GÓRKA M., GUSTA D., JANKOWSKA B., KARASEK T., LIBERSKI J., MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WENDZONKA J., WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2015. Dane o ważkach (Odonata) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego i okolic (Polska środkowo-zachodnia) zebrane podczas XII Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Data on dragonflies (Odonata) of Gryżyński Landscape Park and its vicinity (middle-western Poland) collected during the 12th National Symposium of Odonatology of the Polish Entomological Society (Gryżyna, 21–23.08.2015)
  Odonatrix 11(2): 45–58
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2016. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 14. Rok 2015 i uzupełnienie wykazu za rok 2014
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 14. The year 2015 and additions to the year 2014
  Odonatrix 12_7: 1–5
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., TARKOWSKI A., BANACH–ALBIŃSKA B. 2017. Interesujące stwierdzenie Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) na Polesiu (Polska środkowo-wschodnia)
  An interesting record of Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840) (Odonata: Corduliidae) in the Polesie (middle-eastern Poland)
  Odonatrix 13_1: 1–8
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2017. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 15. Rok 2016
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 15. The year 2015
  Odonatrix 13_6: 1–4
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., OBŁOZA P. 2018. Pierwsze stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski
  First record of the introducing of exotic dragonfly Ischnura senegalensis (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) into Poland
  Odonatrix 14_1: 1–8
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2018. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 16. Rok 2017
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 16. The year 2017
  Odonatrix 14_3: 1–4
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., RYCHŁA A., WENDZONKA J., BRODACKI M., GOŁĄB M., GRZĘDZICKA E., JANKOWSKA B., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., KUCHARSKI A., KUSAL B., , MIKOŁAJCZUK P., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., PACIORA K., ŚNIEGULA S., SZYMAŃSKI J., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G. 2018. Ważki (Odonata) stwierdzone w Pienińskim Parku Narodowym i jego okolicach podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Odonatologicznego PTE (Krościenko nad Dunajcem, 6-9 VII 2017)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Pieniński National Park and its vicinity during the 14th National Odonatological Symposium of the Polish Entomological Society (Krościenko nad Dunajcem, July 6-9, 2017)
  Odonatrix 14_5: 1–16
  pdf
 • KOSEWSKA O., BUCZYŃSKI P. 2018. Nowe stwierdzenie populacji autochtonicznej Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) w Polsce północno-wschodniej
  New record of an autochthonic population of Sympetrum depressiusculum (SELYS, 1841) (Odonata: Libellulidae) in the north-eastern Poland
  Odonatrix 14_9: 1–6
  pdf
 • WISZNIOWSKA M., BUCZYŃSKI P. 2018. Późne stwierdzenie Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) w Polsce południowej
  A late record of Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in southern Poland
  Odonatrix 14_14: 1–4
  pdf
 • BUCZYŃSKI P. 2018. Recenzja — Review. Andrzej STAŚKOWIAK, Ryszard SOWA: Ważki Ziemi Skarżyskiej [Damselflies and dragonflies of Skarżysko Land]. PiS Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Skarżysko-Kamienna 2018, 126 s. ISBN 978-83-63423-42-1
  Odonatrix 14_15: 1–3
  pdf
 • RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P., CZECHOWSKI P., DUMAŃSKI J., KUSAL K., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., MICHALCZUK W., NIEWOLIK J., ORSKA M., OSTROWSKI K., PIELOT M., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., TOŃCZYK G., WAKULSKI R., WASYLKÓW E., WERENIEWICZ K., WISZNIOWSKA M., 2019. Najwcześniejsze obserwacje ważek (Odonata) notowane w kwietniu i maju 2018 r. w Polsce
  The earliest records of dragonflies and damselflies (Odonata) in April and May 2018 in Poland
  Odonatrix 15_4: 1–10
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2019. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 17. Rok 2018
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 17. The year 2018
  Odonatrix 15_7: 1–6
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., KUSAL K., TOŃCZYK G., MIKOŁAJCZUK P., BOBREK M., BOBREK R., CZECHOWSKI P., DŁUGOSZ I., DŁUGOSZ M., DUBICKA A., DUMNICKA E., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HADWICZAK M., HOLNICKI-SZULC F., JĘDRO G., JIRAK-LESZCZYŃSKA A., KUSAL B., MIŁACZEWSKA E., MISZTA A., MORAWSKI M., RACZYŃSKI M., ŚNIEGULA S., ŚWITAŁA M., TARKOWSKI A., WOŹNIAK S. 2019. Ważki (Odonata) stwierdzone w Puszczy Niepołomickiej i dolinie Raby podczas XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (20-23.06.2019 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Niepołomice Forest and in the valley of the River Raba during the 16th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 20-23, 2019)
  Odonatrix 15_8: 1–16
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., GÓRAL N., KUŚNIERZ A., POLAK M., TARKOWSKI A., WRÓBEL A. 2019. Materiały do znajomości ważek (Odonata) Suwalszczyzny i Podlasia (Polska północno-wschodnia)
  New records of dragonflies (Odonata) from the Suwałki and Podlasie regions in north-eastern Poland
  Odonatrix 15_10: 1–7
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2020. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 18. Rok 2019
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 18. The year 2019
  Odonatrix 16_1: 1–5
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., BOBREK M., BOBREK R. 2020. Interesujące stwierdzenie zawleczenia egzotycznej ważki Pseudagrion microcephalum (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) do Polski
  An interesting record of the accidental introduction of the exotic dragonfly Pseudagrion microcephalum (RAMBUR, 1842) (Odonata: Coenagrionidae) to Poland
  Odonatrix 16_5: 1–6
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., STASIAK K. 2020. Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) (Odonata: Lestidae) złowiona w pułapkę świetlną
  Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) (Odonata: Lestidae) caught in a light trap
  Odonatrix 16_6: 1–3
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., BUCZYŃSKA E., CZECHOWSKI P., CYMBAŁA R., DŁUGOSZ I., DOMAGAŁA M., DUMAŃSKI J., GAŁAN M., GÓRAJSKI L., GRABEK M., GUMUŁKA P., GWÓŹDŹ R., KOLAGO G., KOWALCZYK M., KRÓL J., LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., ŁAGOSZ P., MIKOŁAJCZUK P., NOWICKA K., OSTROWSKI K., PAWLAK S., PIETRASIK G., RATAJCZAK J., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., SENN P., SIECZAK K., ŚWITAŁA D., ŚWITAŁA M., TAŃCZUK A., WISZNIOWSKA M., WOLNY M.S., ZABŁOCKI P. 2020. Bezprecedensowa inwazja husarza wędrownego Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) na Polskę w roku 2019
  Vagrant Emperor Anax ephippiger (BURMEISTER, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in Poland: the unprecedented influx of 2019
  Odonatrix 16_10: 1–24
  pdf
 • LEWANDOWSKA E., LEWANDOWSKI K., BUCZYŃSKI P., 2020. Sukces rozrodczy nomadki żółtawej Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) stwierdzony w Jeziorze Rakutowskim (Polska centralna)
  Reproductive success of Wandering Glider Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) recorded in Lake Rakutowskie (central Poland)
  Odonatrix 16_11: 1–7
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2021. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 19. Rok 2020 z uzupełnieniem za lata 2017-2019
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 19. The year 2020 and additions to the years 2017-2019
  Odonatrix 17_1: 1–7
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., BIELAK-BIELECKI P. 2021. Dysjunktywne stanowisko szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Kotlinie Sandomierskiej (Polska środkowo-wschodnia)
  Disjunct locality of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Sandomierz Basin (SE Poland)
  Odonatrix 17_5: 1–9
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P., PIWKO-WITKOWSKA E. 2021. Stwierdzenie szklarnika górskiego Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae)
  na Roztoczu potwierdza istnienie dysjunktywnej wyspy jego areału w Polsce środkowo-wschodniej

  Record of Sombre Goldenring Cordulegaster bidentata SELYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) in the Roztocze Upland confirms the existence of its disjunct distribution area in the south-eastern Poland
  Odonatrix 17_6: 1–4
  pdf
 • MICHALCZUK W., BUCZYŃSKI P. 2021. Drugie stwierdzenie sukcesu rozrodczego nomadki żółtawej Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae) w Polsce
  Reproductive success of Wandering Glider Pantala flavescens (FABRICIUS, 1798) (Odonata: Libellulidae): the second record from Poland
  Odonatrix 17_7: 1–4
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2022. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 20. Rok 2021, z uzupełnieniem za lata 2019 i 2020
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 20. The year 2021 and additions to the years 2019-2020
  Odonatrix 18_1: 1–5
  pdf
 • KALEJTA M., BUCZYŃSKI P. 2022. Nowe stanowisko Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w jego izolowanej wyspie areału w Puszczy Rominckiej
  New locality of Golden-ringed Dragonfly Cordulegaster boltonii (DONOVAN, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) in its disjunct range in the Romincka Forest
  Odonatrix 18_7: 1–3
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TARKOWSKI A., CZECHOWSKI P., DARAŻ B., DUBICKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GÓRKA J., GÓRKA M., GÓRKA W., JĘDRO G., JĘDRO M., MISZTA A., ORZECHOWSKI R., RAUNER-BUŁCZYŃSKA E., RYCHŁA A., TAŃCZUK A., TOŃCZYK G. 2022. Ważki (Odonata) stwierdzone w Przemkowskim Parku Krajobrazowym podczas XVIII Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (16-19.06.2022 r.)
  Dragonflies (Odonata) recorded in the Przemków Landscape Park during the 18th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society (June 16-19, 2022)
  Odonatrix 18_9: 1–17
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2023. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 21. Rok 2022, z uzupełnieniem za rok 2021
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 21. The year 2022 and additions to the years 2021
  Odonatrix 19_3: 1–7
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2024. Polskie i dotyczące Polski prace odonatologiczne. 22. Rok 2023, z uzupełnieniem za rok 2022
  Polish and dedicated to Poland odonatological papers. 22. The year 2023 and additions to the years 2022
  Odonatrix 20_1: 1–6
  pdf
 • ĆWIKOWSKA B., BUCZYŃSKI P. 2024. Stwierdzenia ważek (Odonata) z Polski południowej i wschodniej.
  Records of dragonflies (Odonata) from southern and eastern Poland.
  Odonatrix 20_2: 1–4
  pdf
 • TAŃCZUK A., TARKOWSKI A., RYCHŁA A, BUCZYŃSKI P., BOJAR P., BOREJSZO J., CZECHOWSKI P., DUBICKA-CZECHOWSKA A., DUMAŃSKI J., GOC M., GOŁĄB M.J., GÓRAL N., HARCIŃSKA A., JĘDRO G., JĘDRO M., LEWOŃ K., LEWOŃ R., MARZEC M., MIKOŁAJCZUK P., OŁDAK K., OŽANA S., SŁUPEK J., ŚNIEGULA S., TOŃCZYK G., WIŚNIEWSKI K. Materiały do poznania ważek (Odonata) Pojezierza Litewskiego (Polska północno-wschodnia), ze szczególnym uwzględnieniem Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zebrane przy okazji XIX Sympozjum Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w 2023 r.
  New records of dragonflies (Odonata) from the Lithuanian Lake District (north-eastern Poland) including the Suwałki Landscape Park, obtained during the 19th Symposium of the Odonatological Section of the Polish Entomological Society in 2023
  Odonatrix 20_3: 1–21
  pdf
 • BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. 2024. Ważki (Odonata) Borów Tucholskich.
  Dragonflies (Odonata) of the Tuchola Pinewoods.
  XX Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne Sekcja Odonatologiczna PTE 30 V–2 VI 2024 r. Schodno, Wdzydzki Park Krajobrazowy – Bory Tucholskie.
  Abstrakty referatów.
  Odonatrix 20_supl: 8–9
  pdf